Privacybeleid

Body Element is gevestigd aan het Operetteweg 21N te Almere Stad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KVK nummer 82661332,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Body Element

Adresgegevens: Operetteweg 21N, 1323 VK Almere Stad

Telefoonnummer : 06 8530 5541

Website: www.bodyelement.nl

KVK : 82661332 

De persoonsgegevens die Body Element verwerkt is voor de volgende activiteiten:

 • Massagesbehandelingen
 • Waxbehandelingen

Body Element verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakten onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de indirecte en directe persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Voor zakelijke relaties

 • Bedrijfs gegevens
 • Contactpersoon gegevens
 • Websites adres
 • KVK nummer
 • Btw nummer
 • IBAN nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Body Element verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

 • U op een professionele en correcte manier gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening

Grondslag: toestemming/overeenkomst

 • U te kunnen bellen of mailen of andere communicatie middelen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Grondslag: toestemming/overeenkomst

 • U te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten of producten.

Grondslag: toestemming/overeenkomst

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Grondslag: toestemming/overeenkomst

 • Het afhandelen van uw betaling en factuurverwerking

Grondslag: toestemming/overeenkomst

Bijzonder en / of gevoelige persoonsgegevens die Body Element verwerkt

Body element verwerkt de volgende bijzonder en / of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Etnische afkomst, dit is zichtbaarop de voor en na foto’s. Deze worden gemaaktvoor in uw dossier en /of marketingdoeleinde, zoals social media.
 • Gezondheidsgegevens en medicatie gebruik, dit is belangrijk om de behandelingen goed te kunnen uitvoeren.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat Body Element zonder die toestemming persoonlijk gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@bodyelement.nl. Dan verwijderen wij deze informatie

Geautomatiseerd besluitvorming

Body Element neemt niet op basis van automatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Body Element gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Externe harde schuif en papieren administratie

Klantenbestand en dossiervorming

 • Excact online: boekhoudprogramma
 • TMS-Plug-ins: online agenda, klantenbestand en dossiervorming
 • Bodyelement: webshop
 • Post NL : verzend programma webshop

Hoe lang Body Element persoonsgegevens bewaart

Body Element verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, fiscale bewaarplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Body Element bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van : niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverleningen te kunnen uitvoeren.    

Het delen van persoonsgegevens met derden

Body Element verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Body Element blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden uitsluitend indien nodig gedeeld met:

 • De huisarts
 • Zorgverzekering
 • Boekhouder

Cookies, of vergelijkbare technieken

Body Element maakt hiervan geen gebruik

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body Element en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestanden naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bodyelement.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.we reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Body Element wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteiten persoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Body Element neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bodyelement.nl

Shopping Cart (0)

No products in the cart.