Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bodyelement

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert massagesalon Bodyelement een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak voor een massage met ons maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zullen wij kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op. Hiervan zijn de kosten gratis!
 • De behandelaar/masseur gegarandeerd niet dat een behandeling(en) een succes is/word(en). 
 • De klant is bekend dat het aantal behandeling niet nauwkeurig inte schatten is. De behandelaar/masseuse probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te doen.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • De behandelaar/masseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar/masseur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Bent u zwanger of van plan om zwanger te worden dan raden wij aan om een behandeling bij een zwangerschapsmasseur te boeken, vraag om de juiste doorverwijzing.
 • Massagepraktijk Bodyelement zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Massagepraktijk Bodyelement onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van afterlipomassage, Madero therapie, Cuppen, Aromatherapie, Wellnessmassage en jaren werkervaring als masseuse.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk Bodyelement en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Massagepraktijk Bodyelement is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Bodyelement is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Aangezien wij een beperkt aantal plekken per dag hebben, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 • Massagepraktijk Bodyelement heeft voor zakelijke contracten en opdrachtgevers een restitutieregeling. Bij het annuleren worden de volgende percentages in rekening gebracht:

– Binnen 24 uur voor de afspraak datum wordt 100% van de hoofdsom in rekening gebracht.

 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Massagepraktijk Bodyelement en wij verwachten dat ook van u. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Massagepraktijk Bodyelement behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of pin direct na de massage.

Shopping Cart (0)

No products in the cart.