Algemene Voorwaarden

  • Ervan bewust zijn dat er niet gegarandeerd kan worden dat een behandeling een succes is. 
  • Ermee bekend zijn dat het aantal behandeling niet nauwkeurig in is te schatten. De medewerker probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te doen.
  • Tijdens de behandeling is er een kans dat er roodheid ontstaat (erythema). Ermee bekend te zijn dat de behandeling op eigen risico zal plaatsvinden.
  • De medewerker is op de hoogte gesteld van ziektes of huidaandoeningen.
  • En de behandeling is er een kans dat er roodheid ontstaat (erythema). Dit (erytheem) verdwijnt binnen enkele dagen. Er is een kleine kans op bladvorming, blauwe plekken en verkleuring van de huid.
  • Klanten mogen onder geen beding aan de apparatuur zitten, alleen de behandelaar.
  • Het is niet toegestaan foto’s te maken in het pand of van de apparaten. Het is ook niet toegestaan om de behandelingen te filmen.
  • Ondertekende geeft toestemming dat er eventueel onherkenbare foto’s gebruikt kunnen worden voor sociaal media.
  • Bij het niet opvolgen van het advies dat Body Element geeft over de nazorg en producten zal het resultaat van de behandeling minder zijn.
  • Ondergetekende verklaart hierbij dat alle informatie omtrent Body Element en de behandelingen geheim blijven, niet worden geëxploiteerd of openbaar gemaakt zullen worden.

Hierbij verklaar ik, de behandelnemer, de voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en dat eventuele onduidelijkheden mondeling aan mij zijn toegelicht.

Ik, de behandelnemer, verklaar ook dat ik mij te allen tijde aan deze voorwaarden zal houden. Tevens verklaar ik hierbij de behandelingen bij Body Element uit vrije wil te ondergaan en mijn eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Shopping Cart (0)

Cart